ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΠ2 μελετά και εγκαθιστά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων σε όλων των ειδών τις εφαρμογές, από μικρές αυτόνομες κατοικίες έως μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών και ξενοδοχεία. Προσφέρει μεγάλη εξειδίκευση στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων με τις υψηλότερες προδιαγραφές, ικανοποιώντας όλες τις παραμέτρους της απαιτούμενης νομοθεσίας για την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. Η ΚΠ2 μελετά και εγκαθιστά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων σε όλων των ειδών τις εφαρμογές, από μικρές αυτόνομες κατοικίες έως μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών και ξενοδοχεία. Προσφέρει μεγάλη εξειδίκευση στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων με τις υψηλότερες προδιαγραφές, ικανοποιώντας όλες τις παραμέτρους της απαιτούμενης νομοθεσίας για την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο σχεδιασμός και η μελέτη των μονάδων περιλαμβάνει τριτοβάθμια επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργούς ιλύος με παρατεταμένο αερισμό. Ανάλογα με τη ποιότητα των λυμάτων, προσαρμόζονται στη διεργασία ειδικά σχεδιασμένα συστήματα όπως περιστροφική εσχάρωση, λιποσυλλέκτες, συστήματα διαχωρισμού με επίπλευση αέρα (DAF), φιλτρόσακκοι ξήρανσης λυματολάσπης. Τα επεξεργασμένα λύματα υφίστανται απολύμανση είτε με δοσομετρική χλωρίωση είτε με υπεριώδη ακτινοβολία UV και είναι κατάλληλα για υπόγεια διάθεση ή αρδευτική χρήση.

Εάν υπάρχουν υψηλότερες απαιτήσεις για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων, τότε σχεδιάζονται μονάδες τεταρτοβάθμιας επεξεργασίας με την εισαγωγή συστημάτων ιοντοεναλλακτικής ρητίνης και αντίστροφης όσμωσης.

ΧΗΜΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΑ

Πλήρης σειρά χημικών και βοηθητικών υλών, όπως προϊόντα απολύμανσης, μικροοργανισμοί για διάσπαση λίπους, μικροοργανισμοί για την εκκίνηση και καλή λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, επικαλυπτικά οσμών.

Επιστροφή στην κορυφή