ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Η ΚΠ2 μελετά και εγκαθιστά συστήματα επεξεργασίας νερού για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές, από μεγάλους διεθνής οίκους κατασκευής συσκευών και μηχανημάτων, με τις υψηλότερες προδιαγραφές και πιστοποιητικά ποιότητας. Προσφέρει μεγάλη εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων από μικρές οικιακές εγκαταστάσεις όπως φίλτρα πόσιμου νερού για τη κουζίνα ως και μεγάλες επαγγελματικές εφαρμογές όπως αποσκληρυντές, αφαλατωτές, χλωριωτές για café-bar, ξενοδοχεία, βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών.

ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Φίλτρα νήματος, κεραμικά, ενεργού άνθρακα, αντίστροφης όσμωσης, τα οποία τοποθετούνται είτε στη κεντρική εγκατάσταση του δικτύου είτε στο πάγκο της κουζίνας για τη παροχή καθαρού, αποστειρωμένου νερού, εύγευστου και χωρίς δυσάρεστες οσμές. Διαθέτουν όλα τα διεθνή πιστοποιητικά καταλληλότητας και πιστοποίησης για τη χρήση σε πόσιμο νερό (NSF, WRAS).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Συστήματα απομάκρυνσης των επικαθίσεων αλάτων για τη μείωση της σκληρότητας του νερού, τη προστασία του δικτύου ύδρευσης και ειδικά των συσκευών που χρησιμοποιούν ή παράγουν ζεστό νερό όπως λέβητες, ατμογεννήτριες, μηχανές καφέ. Επίσης για τη προστασία μηχανημάτων παραγωγής πάγου, πλυντηρίων ρούχων, αυτοκινήτων καθώς και μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων και ποτών. Ξενοδοχειακές εφαρμογές για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και την απομάκρυνση αλάτων στο νερό τροφοδοσίας πισίνας και spa-hamam.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Πλήρης σειρά συστημάτων για όλες τις παροχές με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV- ultraviolet) για την αποστείρωση του νερού από βακτήρια, μικρόβια και ιούς. Αυτόματα συστήματα δοσομετρικής χλωρίωσης με έλεγχο και ρύθμιση υπολειμματικού χλωρίου και pH. Εφαρμογές για οικιακή αλλά και επαγγελματική χρήση όπως σε διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Εξειδικευμένες ιοντοεναλλακτικές ρητίνες για την αφαίρεση του σιδήρου, μαγγανίου και αρσενικού από νερό γεωτρήσεων και πηγάδια. Σχεδιασμός συστημάτων για την επεξεργασία νερού για τροφοδοσία κατοικιών, οικισμών και δημοτικών δικτύων ύδρευσης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

Ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων απομάκρυνσης αλάτων από υφάλμυρο νερό γεωτρήσεων ή θαλασσινό νερό για παραγωγή νερού υψηλής ποιότητας με χαμηλή αγωγιμότητα. Οικιακές αλλά και επαγγελματικές εφαρμογές όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργαστήρια αναλύσεων, επεξεργασία τροφίμων και ποτών.

ΧΗΜΙΚΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΗΜΙΚΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Πλήρης σειρά χημικών και βοηθητικών υλών, όπως προϊόντα απολύμανσης νερού, αντικαθαλατωτικά και καθαριστικά για μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης, ιοντοεναλλακτικές ρητίνες αποσκλήρυνσης και αφαλάτωσης, ενεργός άνθρακας για απόσμηση.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
Σύστημα αντίστροφης όσμωσης θαλασσινού νερού για τη παραγωγή 1 m3/h πόσιμου νερού
Σύστημα αντίστροφης όσμωσης θαλασσινού νερού για τη παραγωγή 1 m3/h πόσιμου νερού
Αποσκληρυντής χρονομετρικός παροχής 2,6 m3/h για οικιακή χρήση
Αποσκληρυντής χρονομετρικός παροχής 2,6 m3/h για οικιακή χρήση
Δίδυμος αποσκληρυντής ογκομετρικός παροχής 18 m3/h για Ξενοδοχείο 120 ατόμων
Δίδυμος αποσκληρυντής ογκομετρικός παροχής 18 m3/h για Ξενοδοχείο 120 ατόμων
Δίδυμος αποσκληρυντής χρονικός παροχής 9 m3/h για Ξενοδοχείο 60 ατόμων
Δίδυμος αποσκληρυντής χρονικός παροχής 9 m3/h για Ξενοδοχείο 60 ατόμων
BINGO CABINET - Αποσκληρυντής χρονομετρικός παροχής 0,5 m3/h για επαγγελματική χρήση (μηχανές καφέ, παγομηχανές, πλυντήρια πιάτων)
BINGO CABINET - Αποσκληρυντής χρονομετρικός παροχής 0,5 m3/h για επαγγελματική χρήση (μηχανές καφέ, παγομηχανές, πλυντήρια πιάτων)
Επιστροφή στην κορυφή