ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Η ΚΠ2 μελετά, κατασκευάζει και εγκαθιστά συστήματα εξαερισμού για επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Προσφέρει μεγάλη εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων από μικρές εγκαταστάσεις όπως εστιατόρια, café-bar, fast food ως και μεγάλες βιομηχανικές εφαρμογές όπως εξαερισμοί χώρων παραγωγής και απαγωγή θερμικών φορτίων.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Εφαρμογές εξαερισμού για την απαγωγή καπνού, οσμών και λίπους με την μελέτη και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων, όπως ιμαντοκίνητοι ανεμιστήρες με ανυσματικό έλεγχο inverter, συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα, φίλτρων λίπους και ηλεκτροστατικών φίλτρων. Πλήρης απομάκρυνση των οσμών και του καπνού σε κέντρα μαζικής εστίασης με υψηλές απαιτήσεις λειτουργικότητας και προδιαγραφών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Εξειδικευμένες λύσεις για βιομηχανικές εφαρμογές σε χώρους παραγωγής σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας ISO και HACCP. Εφαρμογές όπως η απομάκρυνση καπναερίων και υψηλών θερμικών φορτίων, η εξασφάλιση ειδικών συνθηκών θερμοκρασίας - υγρασίας και η αποφυγή συνθηκών εκρηκτικής ατμόσφαιρας, είναι μερικές από τις πλέον απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Στις επαγγελματικές εφαρμογές εξαερισμού η θερμότητα του απαγόμενου αέρα χάνεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Με την χρήση εναλλακτών αέρα είναι δυνατή η ανάκτηση ενός ποσοστού της απαγόμενης θερμότητας και η μεταφορά της στον εισερχόμενο νωπό αέρα για την προθέρμανσή του. Με το τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους λειτουργίας.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υπάρχουν εφαρμογές στις οποίες απαιτούνται ιδιαίτερα χαμηλές εκπομπές θορύβου είτε λόγω νομοθεσίας όπως καταστήματα εντός αστικού ιστού, είτε λόγω ειδικών εφαρμογών όπως λειτουργία νοσοκομείων, ξενοδοχείων κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται ειδική μελέτη και σχεδιασμός ο οποίος προσαρμόζεται με την εγκατάσταση ειδικών κατασκευών όπως είναι οι ηχοπαγίδες και οι ανακλαστήρες ήχου. Οι κατασκευές αυτές μειώνουν την εκπομπή θορύβων σημαντικά χαμηλότερα από τα νομοθετικά όρια.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Εξαερισμός αίθουσας εκδηλώσεων
Εξαερισμός αίθουσας εκδηλώσεων
Εξαερισμός σε χώρο παραγωγής του εργοστασίου ΟΥΖΟ 12
Εξαερισμός σε χώρο παραγωγής του εργοστασίου ΟΥΖΟ 12
Εξαερισμός εγκατάστασης βιομηχανίας επεξεργασίας αλιευμάτων
Εξαερισμός εγκατάστασης βιομηχανίας επεξεργασίας αλιευμάτων
Επιστροφή στην κορυφή