Κάπα Πι 2 - Τεχνική εταιρία Κάπα Πι 2 - Τεχνική εταιρία Κάπα Πι 2 - Τεχνική εταιρία Κάπα Πι 2 - Τεχνική εταιρία Κάπα Πι 2 - Τεχνική εταιρία
COMMERCIAL AIR CONDITIONING SYSTEMS For hotels, offices and residential applications More
WATER FILTERS Complete water filter collection for residential and commercial use More
COMMERCIAL VENTILATION Design and installation of individual ventilating systems or combined with HVAC applications More
SWIMMING POOL DESIGN AND CONSTRUCTION Domestic and commercial pools More
HEAT PUMPS Up to 80% of savings on cost of heating – cooling and hot water by the use of heat pumps More

Kappa pi2 undertakes electromechanical projects in the field of air conditioning,
heating, water and sewage treatment, ventilation and photovoltaic systems.

Saving energy

For residential, commercial and industrial applications. More »

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Heat Pumps

Residential and commercial heating and cooling systems incorporating high technology from TOSHIBA and CARRIER. More »

Αντλίες Θερμότητας