Εξοικονόμηση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν στρέψει το προσανατολισμό τους σε συστήματα τα οποία έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ΚΠ2 μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα σε όλων των ειδών τις εφαρμογές υιοθετώντας τεχνολογίες αιχμής, με κύριο γνώμονα την επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος και παράλληλα τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη προστασία του περιβάλλοντος.

Ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα

Ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ηλιακής ενέργειας για τη παραγωγή ζεστού νερού με χρήση επιλεκτικών συλλεκτών ή συλλεκτών κενού. Συνδυασμένες εφαρμογές θέρμανσης κατοικιών με ηλιακά και αντλίες θερμότητας αέρος - νερού ή νερού - νερού (Γεωθερμία). Συστήματα φωτοβολταϊκών συλλεκτών για αυτόνομη παραγωγή σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις όπως εξοχικές κατοικίες, campings, ξενοδοχεία.

 

 

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

Συστήματα αυτοματισμών λεβητοστασίου

Συστήματα αυτοματισμών λεβητοστασίου

Σχεδιασμός και μελέτη για την αναβάθμιση παλαιών λεβητοστασίων με χρήση συμβατικών καυσίμων όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Εγκατάσταση αυτοματισμών με τη χρήση κεντρικών ελεγκτών, αισθητηρίων θερμοκρασίας και ηλεκτρικών βανών για τον έλεγχο και ρύθμιση των κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (λειτουργία αντιστάθμισης). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόμηση έως και 30% στη κατανάλωση καυσίμου.

 

 

Σύμβουλοι ενεργειακών υπηρεσιών

Σύμβουλοι ενεργειακών υπηρεσιών

Συμμετοχή στη μελέτη, σχεδιασμό και κατάρτιση προγραμμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους (Προγράμματα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», ΕΣΠΑ, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη).

Επιστροφή στην κορυφή